Nhân sâm Hàn Quốc

Nhân sâm núi Hàn Quốc được trồng trên núi của Hàn Quốc, phát triển trong trạng thái tự nhiên, hoàn toàn tinh khiết, không thuốc trừ sâu, không phân bón... Nhân sâm núi Hàn Quốc Có chế độ quản lý rất khắt khe, được nhà nước Hàn Quốc bảo đảm, dưới sự quản lý của cơ quan chuyên môn là Tổng Cục Lâm nghiệp Hàn Quốc và Viện Phát Triển Lâm Nghiệp Hàn Quốc